تبلیغات چریکی

تبلیغات چریکی

تبلیغات چریکی چیست نام دیگر بازاریابی پارتیزانی تبلیغات چریکی است که در جستجوی راهکارهای نوین و نوآورانه و خلق ایده های جذاب برای جلب توجه مخاطبان می باشد. این نوع تبلیغات در تلاش است که با کاهش هزینه ها و افزایش جذابیت تبلیغ ، پیامی ماندگار را در ذهن مخاطب ایجاد کند و با پیگیری…