تاثیررنگ ها در تبلیغات

تاثیر رنگ ها در تبلیغات

رنگ در طراحی تبلیغات نوری سفید که از طول موج های متفاوت تشکیل شده است توسط چشم جذب میشود و سپس از طریق سیستم عصبی، به مغز منتقل شده  و به رنگ های مختلف تجزیه میشود.رنگ‌ها از شش طیف مجزا شامل: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی و بنفش تشکیل می‌شوند.رنگ قرمز بیشترین طول موج و…