بیلبورد

بیلبورد

بیلبورد چیست بیلبورد به محلی گفته می شود که  برای نصب آگهی ها و اعلانات استفاده میشود. این کلمه لاتین در کشور امریکا به نوعی تابلو مصطح گفته می شود که بر روی آن پوسترهای بزرگ می چسبانند. امروزه مردم ایران هم از همان نام بیلبورد استفاده میکنند و میان اهل فن هم همین کلمه…