لمپوست بنر

لمپوست بنر

لمپوست بنر چیست لمپوست بنر یک سازه جدید در انواع تبلیغات محیطی و تابلو سازی است که از چند میله مستطیلی شکل در اندازه های متفاوت تشکیل شده است که پس از نصب میله ها در محل ، میتوان پارچه تبلغاتی را برروی ان نصب کرد. چاپ محتوای تبلیغاتی توسط دستگاه های چاپ برروی لمپوست ها…